Statement by Fouad Belkacem Sharia4Belgium

This stament was originally published in two parts on Facebook in September 2013. Somehow Belkacem managed to get this text out of a federal prison. The original Facebook post was updated a few times. This is the most recent version of the text. (Dutch)

Published: September 18, 2014

belkacem1

||| EERSTE OFFICIELE VERKLARING VAN BROEDER ABU IMRAN NA MEER DAN 2 JAAR GEVANGENSCHAP |||

via Free Aseer Abu Imran ( klik)

“Uff to you and to what you worship instead of Allah. Then will you not use reason?”

In naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle, de meest verhevene en meest vergevingsgezinde.
Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden, gevolgd en/of gehoorzaamd te worden buiten Allah. Ik getuig dat Mohammed zijn boodschapper is, de zegel der profeten, Allah’s vrede en zegeningen zijn met Mohammed en zijn metgezellen.

Speciale dank aan:
Mijn ouders voor hun liefde, steun en genegenheid tijdens deze woelige tijden. Mijn echtgenote voor haar dagelijkse steun en inzet ondanks alle tegemoetkomingen. Al mijn familieleden die met geheven hoofd hun Fouad verdedigen. Alle broeders en zusters die als 1 blok achter me staan, jullie zijn een ware gunst van Allah voor mij. Alle niet moslims die hun ogen openden voor het onrecht dat ik verduur en me direct of indirect steunen. Alle penitentiaire ambtenaren die uit menselijkheid en rechtvaardigheidsgevoel mij in mijn waardigheid laten zodat deze beproeving wat verlicht wordt voor deze zwakke dienaar van Allah.

Amanda Knox (Amerikaanse studente) zei over het Italiaanse gerecht: “Ik ben het slachtoffer van overijverige procureurs, partijdige onderzoekers, en eenzijdige onderzoeksdaden door speurders.”

In mijn geval kan ik aan dit lijstje een politieke agenda, populisme en het Tom & Jerry-syndroom toevoegen als het over België gaat.
Er is veel gezegd en geschreven over zowel SHARIA4BELGIUM als over mezelf als persoon. Zowat heel de politieke wereld, academici, media en magistratuur heeft wel iets te zeggen over het nieuwe fenomeen. Ik viel soms zelf van mijn stoel bij het lezen van bepaalde theorieën of interpretaties. Wat mij betreft vind ik het schandalig en een rechtstaat onwaardig dat de leiders van dit land haar eigen bevolking de angst inboezemt met allerhande leugens en onjuistheden. Ik hoop van harte dat deze allereerste officiële verklaring na meer dan 2 jaar hechtenis een beetje klaarheid brengt.

Wie is Fouad Belkacem a.k.a. Abu Imran nu juist?
Ik ben dus geboren in Boom in 1982, mijn geboortedorp werd ook de gezellige plaats waar ik gelukkig opgroeide en uiteindelijk zelf drie kindjes heb gekregen. Mijn roots zijn terug te vinden in Marokko en Algerije, ik stam af van een grote familie die voornamelijk juist aan de grens leeft aan beide kanten. De Belkacem’s kwamen hier aan een dikke 70 jaar geleden, de allereersten werden geronseld door Frankrijk (kolonisator) om te komen strijden tegen een gruwelijke dictator die massaal onschuldigen doodde.
Een beetje ironisch als je mijn huidige situatie bekijkt. Spijtig genoeg stierf ook onze voorvader aan de Duitse bombardementen. In 1950 werden dan de kinderen overgebracht als vorm van compensatie voor de geleverde diensten (canonvlees dus!). Mijn vader werd als puber overgebracht aangezien zowat heel zijn familie al in Frankrijk leefde. Langs moederskant werd mijn grootvader (moge Allah hem genadig zijn) als werkkracht geronseld eind jaren ’60. Hij werkte in een glasfabriek tot hij er zijn arm verloor, de veiligheidsmaatregelen waren destijds lakser dan vandaag de dag. Je kan dus stellen dat we aan beide kanten een zware prijs hebben betaald in het belang van de huidige welvaartstaat.
Mijn ouders, vader dus als puber en mijn moeder als kind zijn dus de 2de generatie. Hun gezegend huwelijk bracht 5 kinderen waarvan ik de 2de oudste ben. Ik kan mijn ouders niet genoeg bedanken voor de waarden en normen die ze me leerden. Iedereen houdt van zijn ouders maar ik geloof oprecht dat ik begunstigd ben met de beste ouders die ik me kan voorstellen. Ik hoop dat ze me vergeven voor alle tranen die ze lieten en de slapeloze nachten die ik hen bezorgde. Mijn ouders hebben er alles aan gedaan om ons de beste opvoeding te geven, door hun jonge leeftijd en kennis van de westerse cultuur konden ze ons het juiste inzicht bieden.
Ik groeide op als moderne, westerse jongen maar tegelijkertijd was drugs, alcohol, etc… een verboden rode streep. Rond mijn 20ste besloot ik me te verdiepen in ons prachtig geloof, ik was altijd al gefascineerd door bepaalde figuren zoals Malcolm X enz.. Vanaf de eerste dag voelde ik de drang om ook bij te dragen in deze maatschappij. Met deze instelling begon ik later een jeugdhuis in Boom, als alternatief voor de moslimjongeren.Het is net dat project dat me leerde dat discriminatie op school, werk en in de maatschappij taboes zijn die moeten gebroken worden. Het gemeentebestuur van Boom dat zeer open en ondersteunend was bleek plots een geslepen vijand. Ze dachten dat ik de zoveelste allochtone idealist was die zo omgekocht kon worden met wat subsidies en loze beloftes. Ik weigerde om het schoothondje van politici te worden en hun politieke agenda uit te voeren, dit leidde uiteraard tot een regelrechte confrontatie die leidde tot de opdoeking van het jeugdhuis. De volgende halte was het rebelse AEL en later MDP. Ik heb (moge Allah mij vergeven) ook meegedaan aan de verkiezingen als kandidaat op de lijst van de MDP. Laten we het systeem veranderen van binnenuit was de filosofie.

Als ik terugkijk op die tijden denk ik aan de arrogantie en diepgewortelde islamofobie van de Belgische staat. De AEL was een ideale partner voor de regering moesten ze progressief en constructief denken. Dyab Abou JahJah was verre van een orthodoxe islamist die uit was op de islamisering van België, hij wou gewoon een plaatsje voor die honderden duizenden moslims die nu in de kou staan. De theologische geschillen hebben ertoe geleid dat ik een ander pad koos, hierdoor heb ik dan verschillende projecten in binnen en buitenland geleid. In 2008 startte ik met een aantal broeders het project: “Ansaar” een opvoedkundig programma die jongeren moest aanzetten tot studies en toekomstvisie. Het hoofddoekenverbod van 2009 kwam als een atoombom die ons heeft aangezet tot een andere strategie.
Het ging daarna in sneltempo van erg naar erger. Hoofddoekenverbod op school, niqaabverbod op straat (2010) en militaire interventies in moslimlanden. België heeft een serieuze islamitische militante groep nodig die durft tegen de schenen te stampen.

Dit was de geboorte van de groep genaamd SHARIA4BELGIUM. De bedoeling was om open en bloot te zeggen wat we voelden en dachten. Bijna 50 jaar zagen we hoe moslims vernederd smeekten om allerlei rechten zoals gebedsruimtes, slachtvloeren etc… Het ideale voorbeeld is “de koepel”, ze werden bedreigd met een subsidiestop en we zagen hun spijtige reactie, hun bestuur zei zelf openlijk dat ze samenwerkten met de regering tegen radicale moslims.

Radicale moslims zijn en blijven moslims dus degene die de zogenaamde radicalen bestrijdt, bestrijdt een deel van de ummah. Iedere persoon die me ooit heeft ontmoet kan niet anders dan toegeven dat ik alle taboes heb gebroken. Sharia4Belgium was een motor om het debat op gang te brengen. Zoals Dewever of Dewinter gebruik ik ook provocatie. “Femen” kleed zich uit, “Pussy Riot” danst in een kerk, en wij roepen Allahu Akbar waar we ook zijn. “Femen” viel Leonard aan tijdens een conferentie en wij riepen Allahu Akbar tegen Benno Barnard. We zagen allemaal hoe iedereen reageerde op beide incidenten.

Margaret Tatcher (Britse PM) zei ooit:

“Ik weet dat ik niet zal winnen maar ik wil een verandering teweeg brengen.”

Ik was en ben er nog steeds steevast van overtuigd dat we als moslims uit de kast moeten komen en met een andere blik op de realiteit moeten kijken. Hoe kan het dat de doorsnee Vlaming ons niet kent? Hoe kan het dat we na meer dan 50 jaar nog geen stap verder zijn geraakt? Iedere Belgische moslim met vreemde roots heeft net het niveau van een asielzoeker overschreden in de publieke opinie. Liesbeth Homans spreekt nog constant over Nederlands leren wanneer het gaat over discriminatie terwijl we het hebben over de 3de en 4de generatie jongeren. Ook de constante dreiging voor nationaliteitsafname, al zijn we hier geboren en getogen. Al spreken we de twee landstalen perfect heerst er een constant risico dat je behandelt word als je grootvader in de jaren ’70.

Wat stond er op mijn agenda?
Allereerst streef ik naar een sterke zelfstandige moslimgemeenschap. De joodse gemeenschap slaagde er jaren geleden in om hun eigen infrastructuur uit te bouwen op educatief, cultureel en sociaal vlak. Een “For us By us” politiek. Zoals Lieven Boeven zei bij zijn introductie: “moslims moeten meer moslims zijn”.
Wat betreft het gebruik van geweld, ik ben overtuigd dat gewelddadige acties contraproductief zijn in België. Het is onverantwoord om als kleine zwakke minderheid de wapens te heffen tegen de massa in het hartje van Europa. De geschiedenis leert ons dat het westen telkens weer de agressor was tegenover de minderheden, W.O. 2 is een schoolvoorbeeld. Koning Albert de 2de refereerde naar de verziekte sfeer in de maatschappij zoals in de jaren ’30. Verkliklijnen, repressie, deportaties en een opkomst van nationalisten waren het voorspel van de NAZI’S. Wij zijn dus de monsters niet maar wel jullie top 3 politici…
Mijn doel was om eindelijk een ware voelbare verandering te brengen in deze maatschappij. De VN hebben op 24.02.2014 hun C.E.R.D.- rapport gepubliceerd, België wordt voor de zoveelste keer op de vingers getikt voor haar georganiseerde discriminatie. De vraag die iedereen zich moet stellen is, hoe het komt dat we na vier generaties nog niets van onze verheven normen en waarden hebben bijgebracht in België? Andere Europese landen staan veel verder op vlak van diversiteit in de maatschappij. Het kan toch niet dat de moslims enkel bijdragen in de criminaliteitscijfers! We leven in een multiculturele, multi-etnische, multi-religieuze en multi-linguistieke samenleving maar toch streeft de politiek naar een blanke liberale Vlaamse maatschappij met Joods-christelijke basiswaarden.

Hallucinant is het enige juiste woord. Een beroemde Amerikaanse atheïst zei ooit:

“It’s time for us as a people to start making some changes. Let’s change the way we eat, let’s change the way we live and let’s change the way we treat eachother. You see the old way wasn’t working so it’s on us to do what we gotta do, to survive”.

Ik geloof zoals 623.000 moslims in België dat ons geloof een enorme bijdrage heeft geleverd bij de verlichting van Europa, we kunnen vandaag de dag ook een positieve bijdrage leveren. Wij hebben in ons geloof oplossingen voor de ontelbare falingen van deze maatschappij. Ben ik een terrorist die gelyncht mag worden omdat ik een kritische stem heb over het falende uitbuitende onrechtvaardige systeem waarin we leven?

Pocketwoordenboek Van Dale (editie 2009) stelt:
“Terreur is: georganiseerd politiek geweld”

Terrorisme is: het onder druk zetten van een regering of bevolking door daden van terreur. Ben ik dat? Wees eerlijk!

Wat vind ik van Syrië en haar gezegend verzet?
Om te beginnen vraag ik Allah het bloedvergieten te stoppen. Moge Allah de hongerige voeden, de zieken genezen, de onschuldigen beschermen, de doden aanvaarden als martelaren en de vijanden breken. De allereerste schuldige van de genocide in Syrië is het Westen, zij sponsorden en beschermden de Assad-clan decennia lang. Zoals alle Arabische dictators van Mohammed 6 in Marokko tot Abdellah in Saudie Arabië, is Assad het product van de koloniale machten. Het westen gaf hen miljarden aan wapens, iedereen kent de wreedheid van dat regime maar het was en is aanvaard omdat hij de waakhond van het Golangebergte is. Niet alleen strategisch maar ook economisch is de Assad-clan voordelig voor het westen. Meer dan 40 jaar zweeg het westen voor de barbaarse praktijken van de Assad’s tot op heden. In Libië waren de gieren er na amper een maand bij omdat die labiele dictator niet te controleren was. Mali was ook een gemakkelijke klus, in CAR was ongeveer 600 doden meer dan genoeg voor actie.
Oekraïne heeft het record verbroken, 80 doden en heel de wereld schoot in actie. Het veto van Rusland en China zijn geen zorg in die gevallen heb ik de indruk. Dus het zijn geen ronselaars die moslims over heel de wereld naar Syrië sturen. Het is de overduidelijke onrechtvaardigheid van de internationale gemeenschap. Terwijl onze media druk bezig is met andere zaken tonen de Arabische media dagelijks het leed van de Syriërs. Er zijn 3 soorten moslims in deze zaak:

1. De “moslim” die de andere kant opkijkt omdat het ver van hem is;
2. De moslim die gebeden verricht en financieel steunt;
3. De moslim die zelf gaat om te proberen een steentje bij te dragen. (strijden, humanitaire hulp,…)

Is het terrorisme om jouw broeders te gaan helpen wanneer ze alle hoop in de mensheid hebben verloren? De extremisten waren geen terroristen toen ze gingen vechten tegen de russen in Afghanistan of tegen de Serviërs in Bosnië. Het aloude argument is de politieke agenda van bepaalde rebellen. Ze willen een islamitische staat oprichten in Syrië, dan zeg ik So What! Waar bemoeit België zich mee?
Het Vaticaan is een volledige Katholieke staat in Italië. Het Vaticaan is volledig onafhankelijk, van eigen Katholieke grondwet tot een volledig eigen bankensysteem. De Joodse staat bestaat ook in het hartje van de Islamitische wereld. Een Islamitische staat is verboden omdat deze een gevaar vormt voor de rest van de wereld. Wie organiseerde eeuwenlang genociden en volkerenmoord in naam van het kruis? Wie zorgt al 70 jaar lang voor een instabiel midden-oosten en bedreigd alle buren met kernwapens? Vaticaan en Israël is het antwoord, niet de Islamitische staat!
Saudi Arabië heeft als officiële wetboek de Sharia, heeft België het lef om het op te nemen tegen hen? Iran is een goede zakenpartner volgens Didier Reynders, het land dat verantwoordelijk is voor etnische zuiveringen in Irak, Libanon, Syrië en Afghanistan. Degene die strijden voor hun bevrijding zijn terroristen, Mohammed Morsi en Erdogan ook terwijl ze het democratisch spelletje meespelen. België en het westen in het algemeen willen hun regeringsvorm opdringen in de hele wereld, dit is pure waanzin want ieder volk heeft haar normen en waarden. De democratie van Karzai of Al Maliki kunnen we missen als kiespijn, geloof mij. Laat de Syriërs en moslims hun problemen zelf oplossen, wanneer ze stabiliteit kennen kan het westen gaan onderhandelen over economische belangen. Stel je eens voor dat Rusland komt vertellen aan de NVA hoe ze moeten denken en handelen, zou iemand dit aanvaarden? Het mensenrechten rapport van Poetin werd verworpen terwijl deze punctueel was.

Waarom moeten de moslims constant de les krijgen van het westen? Een beetje nederigheid vanuit België zou zeker niet misplaatst zijn. Een land dat verdrinkt in corruptieschandalen en politieke instabiliteit zou beter moeten weten. De oorlog tegen het terrorisme gebruiken om jouw eigen tekortkomingen te verdoezelen is marginaal en laf. Ik heb nooit iemand aangezet, aangemoedigd, geholpen of geronseld om te emigreren naar Syrië. De broeders en ik hadden een slogan:
“Act lokal, think global”

Ik steun de revoluties in de Islamitische wereld, van Rabat tot Jakarta hoop ik van harte dat de islamitische dage raad komt. Als ik iemand zou aanzetten om te emigreren, zou ik beginnen met de illegale Marokkanen. Het is een schande dat ze hier als honden leven terwijl die misdadiger en dictator van Mohammed 6 met hun rijkdommen speelt. Spijtig genoeg is de realiteit zo dat ik noch de autoriteit, noch de status heb om de mensen naar oost of west te sturen. Als ik als zwakke dienaar van Allah een advies kan geven aan mijn strijdende broeders overal ter wereld en in Syrië specifiek, dan geldt die als volgt:

“Mijn geliefde broeders, ik hou van jullie voor de zaak van Allah, Moge Allah jullie zegenen en beschermen. Na Allah hebben de onschuldigen enkel jullie. Vrees daarom jullie Heer in alle daden en woorden. Wees een genade en barmhartigheid voor de onderdrukten, wees een doorn in de ogen van de tirannen en onrechtvaardigen. Hou vast aan de verheven waarden die Mohammed vrede zij met hem ons leerde, zelfs in tijde van chaos en oorlog. Bewijs aan de zangers van mensenrechten dat wij moslims de ware verdedigers zijn van de mensenrechten. Wees gewaarschuwd voor de afdwalingen van de duivel en de verdeeldheid die ermee komt. Ik veroordeel jullie niet maar dit is een klein advies van iemand die met pijn en leed ziet hoe moslims (rebellen) mekaar het wapen toe richten. Velen onder jullie verlieten het westen om een toekomst te bouwen in Syrië en omstreken. Laat jullie emigratie een zegen zijn voor de ummah en een onderdeel van de heropbouw van het land van islaam.

Ik adviseer jullie met enkele verzen in het heilige boek van Allah:
Sourah Al Imran aya 102-104: “ O jullie die geloven, vreest Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als moslims. En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld. Gedenkt de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn gunst broeders werden, toen jullie op de rand van de afgrond van de Hel waren en Hij jullie ervan redde. Zo heeft Allah Zijn Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding volgen. En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (dit) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn.”

Wat is de reden van het vertrek van Syriëstrijders?
De Belgische politici, media en justitie hebben de illusie gecreëerd dat er ronselaars zijn die jongeren brainwashen om hen uiteindelijk naar conflictgebieden te sturen. Het is aan de ene kant logisch dat zulke idiote nonsens worden verspreidt. Hoe kunnen ze anders na de islamofobe, racistische en discriminerendehouding van de Belgische staat? Dachten de islam-bashers nu echt dat niqaabverbod, hoofddoekenverbod en alle andere maatregelen die moslims viseren geen bijwerkingen geven? De broeders die vertrokken kan je onderscheiden, deze zijn namelijk:

A. De emigranten voor de zaak van Allah. Deze gelovigen willen de tevredenheid van Allah opzoeken waar die ook is. Ze geloven dat de hoogste aanbidding na de eenheid van Allah, de gezegende jihad is. Jihad betekent niet heilige oorlog, deze term komt van het christendom en haar kruistochten. Moge Allah deze broeders geven wat ze verlangen.
B. De emigranten tegen de onderdrukking. Zij zijn degenen die vertrokken door het onrecht die ze dagelijks meemaakten in België. Heel wat praktiserende moslims voelen ieder dag het onrecht van de overheid en maatschappij.
Enkele voorbeelden:

El-Ouassaki Houssein (moge Allah hem genadig zijn) werd in 2012 halfdood geslagen door agenten in Brussel. Hij werd aangehouden voor weerspannigheid tot hij genas twee maanden later. Zijn toestand na een identiteitscontrole was kritiek (schedelbreuk, gebroken kaak, gebroken oogkas, gebroken neus en een interne bloeding. Zoals de VN ook zei blijft de georganiseerde discriminatie en politie geweld ongestraft. Hij koos na zijn vrijlating voor de emigratie.

Brian De Mulder (moge Allah hem beschermen) werd twee maanden onterecht tussen zware illegale misdadigers gevangen gezet. Hij vertrok en liet het land van onrecht en tirannie achter zich.

Hamdaoui Abduljabbar: deze broeder zag de hel op aarde door de Belgische regering. Hij ging op vakantie en werd aangehouden door de Marokkaanse autoriteiten in opdracht van de Belgische staat. Meer dan twee jaar heeft hij de ergste martelingen meegemaakt, soms in het bijzijn van Belgische speurders en soms in hun opdracht. Toen hij vrijgelaten werd in Marokko en terugkeerde naar zijn geboorteland Belgie werd hij opnieuw aangehouden voor dezelfde aanklacht als in Marokko. Voor zijn martelingen kreeg hij te horen van justitie dat hij naar het oorlogstribunaal moest gaan in Den Haag. Hij vertrok niet naar Nederland maar wel naar Syrië, Moge Allah hem aanvaarden bij de martelaren.

Nouredinne Abou Allal (moge Allah hem genadig zijn): deze gezegende broeder waarvan ik hou voor de zaak van Allah werd meer gearresteerd dan alle illegalen in Antwerpen samen. Iedere keer hij zijn huis uitkwam mocht hij mee voor ondervraging, zelfs wanneer hij brood ging halen achter zijn hoek. Emigratie was zijn roeping en werd ook zijn martelaarschap insha Allah.

Dihash Achmed (moge Allah hem genadig zijn): deze broeder, ook Abu Atieq genoemd is de letterlijke betekenis van geduld en standvastigheid. Hij en zijn echtgenote werden letterlijk het slachtoffer van een heksenjacht. Zijn echtgenote werd begunstigd door Allah met het dragen van een niqaab. Telkens ze buiten kwamen werden ze vernederd, aangehouden en meegenomen. Syrië was zijn eindbestemming na zijn emigratie. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de zovele broeders die het erg te verduren hadden door de onrechtvaardige islamofobe regering van dit klein verdeeld landje. Moge Allah hem aanvaarden.

Ilias Azouwaj wil ik ook nog vermelden. Hij was de gematigde imam die voor de Belgische justitie werkte. Hij werd geronseld door het Belgische gerecht om een undercover operatie uit te voeren in Syrië. Hij zou de Belgen moeten overhalen om terug te keren nadat hij alles en iedereen in kaart heeft gebracht voor justitie. Hij koos voor het andere kamp (moslims) toen hij het onrecht zag dat de Syriërs moeten incasseren. De werknemer keerde zich tegen de werkgever was het resultaat. Is dat ook mijn schuld?

C. Een nieuw leven en een nieuw begin. Velen vertrokken naar Syrië om een nieuw leven te leiden. Dit is het geval van vele bekeerlingen en jonge moslims. Het feit dat jongeren liever onder bommen leven dan in het “gastvrij warm Vlaanderen” is op zich het zoveelste bewijs tegen de regering. Alles is blijkbaar beter dan België. We krijgen heel ons leven GA TERUG NAAR JOUW LAND te horen, wel voila ze zijn weg. Dank je wel Filip De winter en Bartje de Wever. Jullie duidelijke taal was blijkbaar een goede inspiratiebron voor velen.

D. Rechtvaardigheidsgevoel. De laatste groep is diegene van godvrezende moslims die het leed van hun broeders niet meer konden aanschouwen. Ze willen hun steentje bijdragen, hoe klein deze ook is. Zowel Oekraïners als niet-Oekraïners mogen naar het majdan plein gaan voor verandering, dit is geen terrorisme maar heldhaftigheid. Zij die de westerse belangen verdedigen zijn de ware vrijheidsstrijders en revolutionairen. Waar we ook gaan op aarde zien we de dubbele standaard van het westen. De Antwerpse joden die als reservisten gaan strijden onder de zionistische vlag tegen de onderdrukte moslims van Palestina? De piraatstaat Israël overtreedt dagelijks het internationaal recht, waar blijven de terrorisme onderzoeken? Kijk naar Gaza en haar leed. Deze zaken deden deze laatste groep emigreren naar Syrië.

Zijn die jongeren gevaarlijk voor België?
Neen, neen, neen en 1000 maal neen! Al die jongeren leefden hier, wat hield hun tegen? Als ze echt iets van kwaad opzet hadden dan zouden ze niet vertrekken maar hier hun oorlogje voeren. Mijn broeders en vrienden van SHARIA4BELGIUM deden mee aan vreedzame maar soms provocatieve acties in België. De naam legt eigenlijk alles uit Sharia Voor België, alles draaide om onze situatie in België. Nu worden we afgebeeld als een internationaal uitzendkantoor voor strijders. Laten we nu met de feiten spreken en niet met emoties a.u.b. Volgens Europese cijfers van EUROPOL waren 23 incidenten van de + 650 Islamitisch getint. In België viel in de laatste 20 jaar maar 1 dode door islamitisch geïnspireerd geweld, die ene dode was de imam die onopzettelijk stierf na een brandstichting door een labiele man in 2012. Het gevaar schuilt aan iedere hoek van de straat zegt men, wel als dit terrorisme is dan bakken we er weinig van in huis. Niet-moslims daarentegen zijn een heel ander verhaal.

Enkele feiten:
Belgische staat voert oorlog in het volgens Maggie de Block “veilige Afghanistan”. Als dat land veilig is, waarom schendt België haar soevereiniteit? De mensenrechten schendingen zijn niet meer bij te houden, zelfs de VN erkent dit.
België bood jarenlang logistieke hulp aan de VS voor haar illegale invasie in Irak, deze kostte het leven van honderdduizenden Irakezen. Is dit geen staatsterrorisme?
Het staatsbedrijf Dexia verloor in 2012 ongeveer 3 miljard, in 2013 was het 1,083 miljard. Dit allemaal ten koste van de belasting betaler. Op hetzelfde moment financiert de Dexia-holding de bouw van illegale kolonies in Palestina, dit is veroordeelt door de VN. Is dit geen financiering van terrorisme?
Vincent Muscchoot is een hooggeplaatste ex-militair, na zijn diepgaande ervaring bij het Belgische leger werd hij de leider van de “Hells Angels”. Tot op heden bekleed hij deze controversiële functie. Is dat geen gevaar voor de Belgische bevolking?
De Dendermondse rechtbank veroordeelde een terreurorganisatie tot zeer milde straffen. Het zijn geen doorgedraaide salafisten maar leden van het extreem-rechtse B.B.E.T. De hele militie bestond uit professionele militairen die bereid waren om het land te destabiliseren met terreur. Hun wapens krijgen ze terug omdat ze sowieso terroristen zijn, met of zonder wapens, verklaarde het Openbaar ministerie.
Filip de Winter liet zijn leden wapens kopen, dit is geen terrorisme ondanks zijn xenofobe, Islamofobe partij en ideologie.

Het is dus duidelijk wie wel en niet een echt gevaar vormt voor deze maatschappij. Wanneer een moslim zijn mede moslims adviseert om niet te participeren aan de nieuwjaarsfeesten is dit een terreurdreiging. Bart de Wever liet zelfs pantservoertuigen oprukken. Crembo in Brussel en SuperBart in Antwerpen. De Wever vergeleek ons zelfs met Hitler, de pot verwijt de ketel dat die zwart ziet! Hitler was een gecomplexeerd marginaal mannetje dat niets betekende in het Duitse politieke landschap. Zoals De Wever voor 2003. Na een campagne van haatzaaierij, paniekzaaierij en populisme werd Hitler verkozen als de redder van het Duitse volk. De kracht van verandering anno 1935. Net zoals Hitler beschuldigd De wever alles en iedereen die niet Vlaams is van profiteurs en bron van alle kwaad te zijn. Hitler probeerde ook zijn lafheid en complexen te verbergen met een vertoning van sportliefhebber en liefhebber van het volk. Wel De Wever ik heb de indruk dat jij meer eigenschappen van Hitler hebt dan hij.

Ein Reich – Vlaanderen
Ein Folk – Vlamingen
Ein Führer – Bart De Wever

Get the picture!

Het advies van die ene moslim was eerder een waarschuwing voor een plaats van ontucht, drankgebruik en onzedelijk gedrag. Het hoort niet voor een moslim om zich daar te begeven. Angst is een zeer goed wapen om het volk tot gehoorzame schaapjes om te vormen. De VS is er Oscarwinnaar in! De constante anti-islam propaganda wordt zelfs vermoeiend om aan te horen.
Er zouden bepaalde zwakzinnige geesten de link proberen leggen tussen de aanslag in Brussel en onze dawa (oproep) en trachten ons hierdoor te bestempelen als terroristen.
De kranten stonden onmiddellijk vol met mijn foto’s naast de foto van de vermeende dader van de aanslag in Brussel.

De aanslag op zich is heel merkwaardig, complottheorieën zijn niet echt mijn ding maar ik moet toch het één en ander opmerken, namelijk;
De opmerkingen die MartinVrijland nl. maakte i.v.m deze zaak.
Als bij toeval blijken 2 slachtoffers medewerkers van de mossad te zijn. Zelfs in de natte droom van een terrorist komt zoiets niet voor! Hoe groot is de kans dat een Fransman een aanslag pleegt op Joden in Brussel en dat diezelfde Joden toevallig mossad-medewerkers zijn.
Een doorwinterde crimineel is zo dom om alle bewijsmateriaal een week lang door de helft van Europa rond te dragen.
Als de dader zo slim was om die aanslag in 1,20 min. te plegen, is hij dan niet zo slim om te verdwijnen zoals hij blijkbaar maanden voordien verdween.
Iedere jihadistische operatie word opgeëist door een persoon of groep. Wie deed dat bij deze toch grote aanslag?
Los van dit alles, heeft deze verdachte alles behalve een profiel of achtergrond. De Vlaamse jongens die worden gelijkgesteld met bovenvermelde verdachte hebben immers nooit gepland of gedreigd met gelijkaardige feiten.
Dat er enkele Facebookberichten verschenen in het slecht Nederlands van een gefrustreerd jong kereltje aan de andere kant van de wereld betekent niets.
Stoerdoenerij en aandachtzoekerij noem ik dat, niet alleen ben ik radicaal tegen zulke uitspraken ook roep ik hen op om die onnodige uitspraken te stoppen.Ze kozen voor een toekomst in een ander land, wel dan zeggen we “bonne chance dans votre vie…”.
Zoals ik voordien al zei, het is een schande dat zowel de media als de politiek de hele Belgische bevolking terroriseert met anti-moslim propaganda.

Juni 2014 was een maand van terreur, heeft iemand dit opgemerkt? Europa heeft in 1 week tijd 3 terroristische aanslagen gekend:
Imam werd aangevallen met een bijl in Noorwegen;
Jonge vrouw met een hoofddoek werd vermoord in Londen op klaarlichte dag door een militant van extreem rechts;
Meisje werd doodgeslagen door extreem-rechtsemilitanten in Frankrijk.

Is dit geen terrorisme? De media en politiek bleef in ieder geval muisstil. De ruwe aardolie van Irak is belangrijker nietwaar ? Stelletje hypocrieten!

Sharia4Belgium werd populairder onder de moslims dus werden we terroristen. Massale huiszoekingen en aanhoudingen. Leugens, vervalsingen en verkeerde interpretaties werden gebruikt om een rechtszaak in mekaar te puzzelen.
De media werd gebruikt om propaganda tegen ons te verspreiden. De schijn wordt gewekt dat dit geen politiek proces is. Het ideale voorbeeld zijn de officiële persberichten van het parket over mij. Na de aanhouding van die Nemouche ging men op zoek naar de bron van radicalisatie in de gevangenissen. Het Federaal parket maakte van de gelegenheid gebruik om Belkacem weer zwart te maken en wat propaganda te verspreiden. Hun persbericht was dus als volgt:

“ Belkacem is een model gedetineerde maar uit veiligheidsmaatregel wordt hij constant van vleugel veranderd om radicalisatie tegen te gaan. Telkens hij in een vleugel overkomt zien we dat moslims hun baarden laten groeien en een stijging in de verkoop van gebedsmatjes.”

Een niet te verwaarlozen detail is dat ik al meer dan 2 jaar in dezelfde cel op dezelfde vleugel zit! Ik ben lid van het overlegorgaan binnen de gevangenis ( woordvervoerder van gedetineerden) en heb met alle trots al verschillende zaken verwezenlijkt zoals de renovatie van het gebedslokaal voor moslims. Dit is 1 van de zovele voorbeelden dat zowel justitie als politiek alles doet om mij in een zwart daglicht te stellen. Als Van Tichelt zou figureren in een tekenfilm dan zou het zeker Pinokio zijn, met een neus van hier tot Damascus door alle leugens en onjuistheden die hij als parketwoordvoerder verteld.

De moslimbroederschap werd populair in de Arabische wereld, ze werden terroristen. Massale huiszoekingen en aanhoudingen. Leugens, vervalsingen en verkeerde interpretaties worden gebruikt voor rechtszaken en veroordelingen.
De staatsmedia verspreidt intensief anti-broederschap propaganda. Al-Sisi zegt dan dat de scheiding der machten moet worden gerespecteerd.
Wel ik zweer bij Allah dat deze rechtszaak even eerlijk en rechtvaardig is als die van de moslimbroederschap in Egypte.
Vive La Belgique!
Yves Liegois koos met zijn warm emotioneel hart het filmpje van Malala Youssef op Terzake. Dat onschuldig meisje dat werd neergeschoten door de barbaren van de Taliban. Die salafisten die geen genade kennen klonk het. Meneer liegois, u klonk bijna geloofwaardig maar door menselijk over te komen, viel u door de mand. Enkele interessante feiten:
-De Taliban veroordeelden de aanslag op Malala.
-De leider van de Taliban excuseerde zich publiekelijk voor het gedrag van ongecontroleerde militanten.
-De Taliban nodigden Malala uit en beloofden haar te beschermen en een vroom islamitisch leventje.

Maar Liegois, u hebt blijkbaar een hart voor de zwakkeren en dat apprecieer ik aan u. Het siert u waarlijk!
Veroordeelt u ook de massamoord van de VS op 6000 onschuldige vrouwen, kinderen en ouderen aan de hand van drone-aanvallen? Veroordeelt u de genocide op meer dan 160.000 doden in Syrië met jullie wapens? Veroordeelt u ook de etnische zuivering in Palestina met Belgisch belastinggeld? Veroordeelt u het mededaderschap van België in de illegale invasie en genocide van Irak?

Is u warm hart enkel voor slachtoffers van moslims of ook slachtoffers van het Westen? Ik hoop u reactie te horen! Mijn punt is overduidelijk denk ik. Op alle niveaus wordt anti-islamitische propaganda verspreidt, zonder enige uitzondering. De simpele Vlaming geraakt in paniek omdat we het spreekwoord kennen: “niet gekend, niet bemind”.

De regering zou de bevolking moeten geruststellen en niet terroriseren met een gevaar dat er niet is. De agressor in heel de recente geschiedenis is telkens weer het westen, niet de moslims. De Salafisten zijn het ultieme kwaad, wat of wie zijn de Salafisten? De Joodse gemeenschap baseert haar geloof op de Talmud, een verzameling van boeken met uitspraken van rabbijnen uit voorgaande generaties. Het christendom heeft de bijbel, de christenen volgen dus het nieuwe testament onder andere. Dit nieuwe testament bestaat uit evangeliën van de eerste generatie christenen of zoals ze geloven de apostelen.

Wel salafisten volgen dus de salaf, salaf betekent voorganger. De eerste generaties die het dichtste stonden bij de bron van islam namelijk de profeet Mohammed vrede zij met hem. Het tegenovergestelde is Khalaf, dus de komende generaties. Zoals alle geloven ‘orthodoxe leren’ kennen, heeft de islam ook een orthodoxe strekking. Spijtig genoeg komt men aandraven met amateurs in islam die de ‘absolute waarheid’ komen verkondigen.
Waarom komt bv. een hoogleraar in Internationale politiek Rick Coolsaet spreken over Salafisme? Zelfs het zogeheten salafisme heeft 8 verschillende strekkingen, mijn lezing met als titel: “tot welke groep behoor jij” was een poging om klaarheid te schenken over dit onderwerp.

Het ultieme doel van heel deze propaganda machine en al de aanhoudingen over heel het land i.v.m. het Syrië fenomeen is een boodschap aan de moslims in dit land.

Ik zal het ijs breken, vanuit mijn cel zal ik een boodschap zenden aan mijn broeders en zusters. Aan alle moslims in België zeg ik:

“De Belgische regering adviseert jullie om onderdanige afhankelijke halve-moslims te blijven, ga naar die bouwvallige garageboxen die jullie moskeeën noemen en durf nooit jullie stem te verheffen tegen jullie blanke westerse meesters in Brussel.”

Jullie hebben de keuze uit 3 categorieën, deze zijn namelijk:

1) De gehoorzame house negro, in dit geval moet je deze brief openlijk veroordelen. Val Belkacem en zijn gedachte aan en verheerlijk jouw meesters in Brussel.

2) De brave moslim die zich afzijdig houdt en bezorgt is om zijn al dan niet luxe-leventje. Deze groep staat wel permanent onder dreiging van nieuwe wetten of represailles.

3) De praktiserende moslim die de waarheid ziet in deze brief. Als je akkoord gaat met mij verwacht dan de stalen vuist van Stalin, de Gestapo van Hitler en de zweep van Hassan de 2de.

Deze stelling brengt ons naar het laatste deel van deze brief met mijn bescheiden mening.

Mijn aanhouding, nationaliteitsafname, uitlevering,…
In het begin van de brief heb ik een korte biografie van mezelf geschetst, oordeel zelf wat ik ben. Ik zie mezelf als een Belgische moslim met Magrebijnse roots. Zonder enige vorm van identiteitscrisis kan ik dit zeggen.

Ik ben in 2012 aangehouden na mijn reactie op de kleine relletjes in Molenbeek. Expliciet riep ik niet op tot geweld of haat maar mijn boodschap zou niet bijdragen aan de terugkeer van de rust, oordeelde de rechter in Antwerpen.
6 maanden was het verdict. Ik had nog 2 x zes maanden gevangenisstraf openstaan, zo bleek dan.

– De 1ste 6 maanden waren voor smaad na een verkeersongeval van een dierbaar familielid, ik ging over de schreef dat geef ik toe.
– De 2de zes maanden was voor weerspannigheidtijdens een aangevraagd en goedgekeurd protest in 2009 voor het Atheneum tegen het hoofddoekenverbod. Ik werd afgeranseld door de Antwerpse politie, enkele verdraaide PV`s en voila 6 maanden cel. Als enige Belgische veroordeelde moest ik die korte straffen uitzitten zonder toepassing van de gebruikelijke 1/3-regel. Ondertussen heb ik de volledige straf uitgezeten en zelfs meer.

De ‘Marie Rose Morel’-zaak was het meest ironische, de xenofoben en islamophoben van Vlaanderen waren het slachtoffer.
Wordt Dewinter vervolgd voor de `minder, minder, minder` video? Het CGKR vindt dat het vrijheid van meningsuiting is, zo klinkt het althans. Belkacem kan voor ieder letter en woord vervolgd worden maar de andere kant heeft vrij spel! Wat een rechtvaardigheidsgevoel bij de Antwerpse magistraten! De rechtvaardigheid bij justitie is even democratisch als de verkiezingen in Noord-Korea.

Mijn aanhouding en tentoonstelling hoort bij de wijze les die men de moslims wil geven, teruggekeerde “syriëstrijders” werden aangehouden en ondertussen weer vrijgelaten. Ik ben dus gevaarlijker ondanks het feit dat ik de laatste 4 jaar België niet verlaten heb. Men wil me zo lang mogelijk binnen houden, de voorlopige hechtenis is een gepast middel om ervoor te zorgen. De strafwet zegt wel dat de voorhechtenis geen voorbestraffing mag zijn en dat die enkel in noodzakelijke gevallen mag gebruikt worden. De magistratuur in Antwerpen heeft blijkbaar elders gestudeerd ofwel zijn ze niet méér dan brave, gehoorzame dienaren van hun heren in Brussel.

Zelfs parlementariër Bernard Wesphael heeft in een open brief op Facebook het autisme van de magistratuur aangehaald. Schaf de raadkamers gewoon af dat zou heel wat geld besparen. In België bestaat er een voorbetraffingsaanhouding, je blijft in de cel wat er ook gebeurd. Recidive, collusie en onttrekkingsgevaar zijn de argumenten bij ± 700 gevangenen in Antwerpen. Kun je voorstellen dat advocaten liever in het begin van de week pleiten voor de raadkamer dan op het einde van de week? Reden daarvoor is, de ene rechter laat gemakkelijker vrij dan de andere? Zijn we in België of Marokko? De veroordeling voor terrorisme is cruciaal, zonder die ene veroordeling kan je de procedure niet beginnen om mijn staatsburgerschap te ontnemen. Daarom doet men er alles aan om tot een veroordeling te komen, een waar knutselwerk van een dossier is zelfs genoeg. Geldt dat dan enkel voor mij of alle terroristen in België?

Laten we voorop lopen en stellen dat ik niet meer een “Belg” ben, dan is het ultieme doel om me op een gouden schotel als 5-sterren menu te schenken aan die misdadiger en dictator van Mohammed 6.
De regering weet dat mijn uitgesproken mening en afkeer tegenover de Marokkaanse monarchie enorm is. Iedereen weet dat degene die Mohammed 6 aanvalt het moet vergelden met zijn leven of gezondheid.
Ik ben trots te kunnen zeggen dat ik de allereerste Belgische moslim ben die openlijk en publiekelijk heeft opgeroepen tot het omverwerpen van de Marokkaanse corrupte, dictatoriale monarchie. Tientallen manifestaties aan de Marokkaanse ambassade, video’s, debatten en artikels heb ik op mijn palmares tegen de onderdrukking van die hedendaagse farao. De Wever en Co denkt moedig te zijn wanneer hij de Belgische monarchie wilt ontbinden, ik spreek over een dictator die iedere opposant liquideert. De VN, Amnesty international, Human Rights Watch, Al Karamah en tal van andere mensenrechten organisaties hebben verschillende keren gerapporteerd over de massale schendingen van mensenrechten in Marokko.

Zowat heel de Belgische politieke wereld heeft opgeroepen tot mijn uitlevering aan Marokko. Gerolf Annemans ging zelfs een stapje verder in 2012. Hij zei in het voltallige parlement:
“Pak zijn (Belkacem) nationaliteit af en stuur hem naar Marokko zodat hij de hel van de islamitische staat kan meemaken”

Hij refereerde waarschijnlijk naar de Vlaamse film “de hel van Tanger”. Gerolfje toch, sinds wanneer is Marokko een Islamitisch land? Waarom zou ik opposant zijn als het al een Islamitisch land zou zijn! Alle politici weten wat er gebeurt met iemand die de onfeilbare koning uitdaagt in Marokko, Belgische speurders hebben verhoren bijgewoond in Marokko. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Belgen barbaarse praktijken verdoezelen, zowel in binnen- als buitenland.

De gruwelijke beelden van de moord op Jonathan Jacobs zijn we nog niet vergeten, dat is nog niets in tegenstelling tot de martelingen en executies in Marokko terwijl de Belgen toekijken. Hamdaoui Abduljabbar, Ali Arras en vele anderen kunnen ervan meespreken. België aanvaard de informatie die uit Marokko komt in strafrechtelijke onderzoeken terwijl ze weten hoe ze verkregen werden. Enkele voorbeelden zonder overdrijven:

-Verkrachtingen (met flessen)
-Elektrocuties
-Ophangingen
-Amputaties van ledematen
-Verkrachting van dochters en echtgenotes
-Verhongering
-Slaapverbod
-Isolaties van maanden zonder licht

Voor degenen die dit onwaarschijnlijk vinden zal ik de kleine moeite doen om zelfs de locaties te geven waar deze praktijken plaats vinden.

-Rabat gevangenis Salé
-Rabat geheime gevangenis van Temara
-Mèknes gevangenis Toullal 2
-Tanger gevangenis
-Kenitra gevangenis
-Casablanca hoofdkantoor Anfa

Mohammed 6 mag naar de hel en eenieder die hem bijstaat in zijn onrecht. Wij vrezen enkel Allah. Hij is onze voorziener en Hij is de schenker van leven.
Aan eenieder die deze zwakke dienaar van Allah probeert te vernietigen of verdrijven zeg ik:

“Alles is voorbestemd en geschreven door Allah, plan zoveel jullie willen. Jullie zullen enkel doen wat Allah al heeft voorbestemd, de pennen zijn geheven en het papier is opgedroogd…”

Tot slot:
Oh Allah heb ik de boodschap verkondigd, wees mijn getuige.
Oh Allah heb ik de boodschap verkondigd, wees mijn getuige.
Oh Allah heb ik de boodschap verkondigd, wees mijn getuige.

Alle lof behoort enkel tot Allah de Almachtige.

Source: http://justpaste.it/abu-Imraan-verklaring

30 comments on “Statement by Fouad Belkacem Sharia4Belgium

 1. maslanype says:

  Please, give us English,translation!…

  • Run it through GoogleTranslate or BingTranslate

  • Why, you don’t miss anything. Just waist of time.

  • sheena delanghe says:

   years ago I bought the book ” extreme islam ” by ‘feral house press ” ; I read several books on islam , including the qu’ran , and that book speaks the truth about islam’s intentions ; also talks a bit about the idiot zionists and the moronic usa evangelicals who support all evil commited by zionist israel ; but 85% is about sunni and shi’a islam ; it’s an eyeopener for those who seek the truth , you can order it via amazon or bol.com ! Please read it , you won’t regret it eventhough it’s ten years old , it goes to the fundamentals : qu’ran , hadith , sunni and shi’a and the bomb:shariah . I became a muslim in 2001 and left 6 months later , because I was mentally ill when I spoke the shahada it does not count , now I believe in LOVE and compassion as preached by the greatest monotheistic prophet Jesus Christ ; no stonings , limbcutting , hangings , heads chopped of in his enlightened teachings , but muslims I dare you to read the book I mentioned!

 2. pia says:

  hitler had
  het figuur,stem en mimiek dat maakte indruk op de massa,hij zei niet “zet die ploat af!!!

 3. Van Swol Danny says:

  ….en zo heeft iedereen zijn waarheid, een geloof kan gemist worden, een moraal met een centrale rede niet……
  maar ik begrijp de frustraties, ik zou ook niet onderdrukt willen worden, ….. maar om het op die manier op te lossen komen we nog verder weg van de waarheid en of de oplossing…..

 4. Jammer dat hij zijn intelligentie niet beter gebruikt.

 5. patrick says:

  Ik word misselijk als ik de zever van belkacem lees, jij bent gewoon een dikke zeveraar die te laf is om zelf te gaan vechten, jij bent ook geen moslim maar een leugenaar en judas iskariot van de ergste soort, jij kent niets van de koran dommerik dat je bent,je predikt alleen haat tegen iedereen die het niet met je eens, je bent dezelfde dictatot als al de rest in het oosten, en als het je niet aanstaat in belgie ,TRAP HET DAN AF EN GA IN IRAK EN SYRIE MAAR MOORDEN ,PLUNDEREN EN VERKRACHTEN TEGEN JE EIGEN MENSEN , HYPOCRIET DIE JE BENT, de christenen in de middeleeuwen hebben grote en verschrikkelijke fouten begaan maar veel mensen hebben daar van geleerd,niet alle christenen volgen zomaar de leer van de kerk of regering lomp kieken, maar jij leert hier niets van. Allah of god is liefde,en als je het nog niet wist, een moslim of christen die andere mensen kwaad berokkent of dood ,gaat recht naar de hel , maar de waarheid mag niet gezegd worden, iedereen die het niet eens met jullie redenering is natuurlijk een racist of ongelovige, jij bent samen met de rest van die moordenaars in irak en syrie een schande voor de islam,allah zou dit NOOIT toelaten, jij achterlijke leugenachtige dommerik.

  • Terry says:

   Er is voor alles een tijd.
   Een tijd van vrede
   Een tijd van oorlog
   Een tijd van liefde
   Eentijd van verdriet
   Een tijd van vreugde
   Er is voor alles een tijd onder de zon.
   Reageer wat minder hard.
   Belkacem heeft een punt en de waarheid mag gezegd.

 6. Gaston den Europeaan says:

  A perfect example of the Islamic principle of Taqiyya, Islamic dissimulation, which enjoins Muslims to deceive non-Muslims to advance the cause of Islam.
  Quousque abuteris nostra patientia ? This ideology does not belong in Europe.

 7. Corleone says:

  Hahahaha, vanaf hij Tupac citeerde ben ik gestopt met lezen.

 8. Whatever says:

  Belkacem,
  Jij haatverslaafde waardeloze ordinaire crimineel (nietwaar, inbrekertje?), mensen zoals JIJ geven Moslims een slechte naam. Mensen zoals JIJ zijn deels verantwoordelijk voor de vooroordelen die er in het westen heersen over de Islam. Schaam, op-jezelf-verliefd zwijn! Ga een beetje hulpverleners de keel oversnijden of Yezidi’s verkrachten, of je vrouw afdreigen, ofzo. Assad, Putin en de ongelovige heidenen van de Taliban zijn trots op je!
  En stop voor Allah te spreken, jij blasfemische idioot.

 9. Terry says:

  Natuurlijk vind ik het erg wat er allemaal in naam van God gebeurd. Natuurlijk keur ik dat af. Tegelijkertijd stel ik vast dat het ene het andere opvolgt. Ik hoor wat Fouad Belkacem schrijft. Ik hoor hem. Hoevelen horen hem zonder te oordelen? Zonder emotioneel te worden? Zonder al met tegenargumenten te komen? Zonder hem vast te pinnen op zijn verleden? Hij zit ondertussen toch al 2j vast. En die tijd zal die nuttiger gebruikt hebben dan sommigen onder ons die vrij zijn.
  En ik vind niet dat moslims een slechtere naam hebben door Belkacem. Ik krijg dat gevoel eerder door de overheden. Het valt me op dat Marokkanen inderdaad veel meer veroordeeld worden op hun gedrag. Ik ben ook blij dat er mensen zijn die het wel opnemen voor de onderdrukten. Tegenwoordig lees ik al meer dat soort verhalen in kranten als de morgen en soms eens de standaard. We leven inderdaad in een raar soort wereld; als je het niet eens bent met de heersende klasse val je gewoon uit de boot. Moet hier niet eens iets aan gedaan worden? En het racisme dat weliger tiert dan vroeger, hoe lossen we dat op? Negeren gaat niet meer. Voor de rest kan ik maar hopen dat hier iets goed uit voortkomt. Ik ben toch wel aangenaam verrast door die brief die toch wel inzicht biedt, zowel in de heer Belkacem als de Islam. Dank voor de brief en het debat dat daardoor loskomt.

  • patrick says:

   Beste Terry, ik begrijp je standpunt en soms heb je gelijk, maar dan kom je af met het racisme dat welig tiert, ik vind dit wel heel kortzichtig van jou,het zijn de extremistische en zelfs niet -extremistische moslims die racistisch zijn tegenover ons christenen of katholieken enz.. want wij zijn voor hun minderwaardig en moeten afgemaakt worden.
   Maar niemand houd hen tegen om terug naar hun vaderland te gaan.
   Deze mensen willen niet integreren en voor hun zijn wij niet meer als honden.
   En dit keur jij allemaal goed , als jij niet ziet dat Belkacem net als de rest gewoon haat predikt en niet wil dat de mensen vredig samenleven, dan begrijp ik er niets van denk ik.
   En noem mij eens op welk inzicht deze brief ons geeft in Belkacem of de Islam.
   Beste man, de onzin die belkacem in de brief citeert uit de koran is een belediging voor de koran en de profeet mohammed, hij geeft verdorie zijn eigen interpretatie van de koran.
   Dat hebben nog veel valse islamprofeten voor hem gedaan,idem met de valse bijbelprofeten.
   En stop eens met de onzin alsof iedereen in belgie voor het vlaams belang is, er lopen nog andere goede mensen rond.
   Persoonlijk heb ik zeer veel alochtoonse vrienden die de onzin van Belkacem ook niet slikken,
   en de echte ware islam praktiseren .
   De koran is zoals de bijbel een zeer moeilijk boek en kan op 1000 verschillende manieren geinterpreteerd worden, daarom is een diepgaande studie die in vrijheid gedaan kan worden zeker nodig, en zelfs dan nog is het niet gemakkelijk om de koran of bijbel juist te begrijpen.

 10. lizio says:

  Poeh … wat een hoop gevloek hier, terwijl zij juist niet of nauwelijks het stuk hebben gelezen.

  Dhr. Belkacem heeft een punt en de rest vd wereld heeft ook een punt, maar om scheldend onze punt duidelijk te maken, toont alleen maar onze zwakheid, frustratie en onmacht aan (en niet inhoudelijk onze punt).

 11. Godfried De Grote says:

  dsvbddgdgdggeagfffffsfefff Mijnheer de volksmisleider, godsdienst is niet levensbepalend in de beschaafde Westerse landen. Wij leven in een rechtstaat waar het leven, wonen en werken geregeld is door democratische wetten en regelgeving. Pas u aan of ga naar een land waar uw ideologie, godsdienstwaanzin, geaccepteerd wordt. Wij hebben de moslimgemeenschap, tegen beter weten in, welkom gewenst en alle kansen gegeven om uw levenswijze aan te passen aan onze gebruiken. Wij hebben de moslimgemeenschap de kans gegeven uit de armoede te geraken en mee te genieten van onze levensstandaard en wat krijgen wij: stank voor dank.
  De overheid zal voor gerechtigheid zorgen.

  Salu en kost.

  Godfried

  • Peter De Groof says:

   Voila.
   Het Vaticaan is een katholieke staat. Klopt. Maar er worden daar voor zover ik weet geen mensen de keel overgesneden wegens niet-katholiek-zijn.

   En je moet maar eens proberen om als vrouw in Saudi Arabië een kortere rok te dragen ( iets minder warm dus logisch) of een auto te besturen. Die wetten zijn geen discriminatie zeker ? Boerken.
   En dat wil ons boerken overal invoeren…

   Gelieve eens op vrijdagmiddag het plein naast de grote moskee in Jeddah te bezoeken (Verboden foto´s te maken ) voor je begint te zeveren over onze onmenselijke justitie…
   Of rollen daar geen koppen en zag ik enkel een optische illusie ?

   Als jij (Belkacem) als katholiek zou doen in Saudi wat jij hier doet als -radicale- Moslim, had ik je kop daar al LANG zien rollen..een probleem minder, opgelost volgens je eigen wetten..

   In België is er geen katholiek die buurman Moslim de keel wil oversnijden omdat hij niet Katholiek is. De Moslim wordt gerespecteerd indien hijzelf ook respecteerd. Punt uit.

   • Lode says:

    Dat is het nu precies : respect moet wederkerig zijn, zoniet loopt het mis.

    Uit alles wat hij uitbraakt blijkt duidelijk dat zijn grondidee is : wij moeten ons bekeren….en laat het nu zo zijn dat wij niet willen… Een oplossing : de grote profeet terug sturen naar zijn land van herkomst.

 12. Luchtpint says:

  Ronduit zielig. Ik had nooit gedacht dat uitgerekend Fouad Belkacem zo’n weekhartig en van politiek correct “slachtofferschap” doordrongen betoog zou houden om zichzelf mee te rechtvaardigen. En dat voor een Salafist ! Hoe aandoenlijk ! Waar is de onversneden en gespierde eerlijkheid van weleer gebleven ? Al dat hooghartig gepreek over Taghut, Sjirk, Tawhid, Hakimmiya, het gemiereneuk over wat Allah voorschrijft en verboden heeft ?

  Te denken dat hij het blijkbaar nodig vindt zijn houding aan te passen aan het politiek correcte gezwam van socialisten en groenen om Salafistisch radicalisme af te doen als een gevolg van “discriminatie”, “achterstand”, “racisme” of allerlei vormen van socio-economische deprivatie. Het lijkt erop alsof hij expliciet een gooi probeert te doen om de sympathie van die partijen in te roepen, bijna. “Gooi mij een reddingsboei !”

  Wel wel, simpele Abu, het gaat niet lang duren of je wordt door andere Salafisten op dezelfde hoop gegooid als andere moesjrikoen. Het zo voorstellen alsof je niet uit eigen overtuiging tot puritanisme bent gekomen maar alleen door je eigen frustraties met in België te moeten leven. Als het zo zielig niet was lag ik nu over de grond te rollen van het lachen.

  Taqiyya is leuk geprobeerd, maar op de duur zal het geen effect meer hebben op de mensen in dit land.

  Even een leestip overbrengen: Global Salafism: Islam’s New Religious Movement

  http://www.amazon.com/Global-Salafism-Islams-Religious-Movement/dp/0199326282

  Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia

  http://www.amazon.com/Awakening-Islam-Politics-Religious-Contemporary/dp/0674049640/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1411324301&sr=1-1&keywords=awakening+islam

  2 boeken die ik trouwens gelezen heb. Conclusie: mij kan je niet veel meer wijsmaken over Belkacem en zijn kliek !

 13. Luchtpint says:

  Zeer erg om te moeten lezen anno 2014 dat er nog mensen zijn die bij hoog en laag willen geloven in Wereldsolidaristische goedmoedigheid. Uw betoog klinkt zeer erg (neo-)hippie-mei ’68 annex crypto-katholiek / old school AGALEV. Een eigenaardig soort syncretische godsdienst die zelfs in deze cynische tijden niet uit te roeien lijkt !! Zouden er dan toch nog Kabouters bestaan ?

  Ik krijg de indruk dat U zeer dringend toe bent aan een lintje ontvangen of zelfs een standbeeld als blijk van waardering voor de onzin die U uitkraamt. Zo dringend dat het lijkt !

  Heel erg “Phil Bosmans” van u. Niet dat ik er van onder de indruk ben. U bent toch niet toevallig een babyboomer die een soort trauma heeft opgelopen in een Jezuïetenschool ? Ik mag hopen van wel, anders moet ik concluderen dat het nog erger met de jeugd gesteld is dan ik had gedacht !

 14. […] Naar de bron van dit nieuwsbericht over pinnen / pinautomaten […]

 15. Christel says:

  Ik zou het kunnen zeggen in de woorden van commentator ‘whatever’, maar ik doe het op mijn manier: Die Belcacem is al onze aandacht niet waard! Laat ons hem doodzwijgen, want van publiciteit stijgt het hem nog meer naar het hoofd. ‘Uw familie fier op u’, wel dan zijn ze geen knip méér voor hun neus waard dan jij! Een gefrustreerd gangstertje, dat alleen maar kwaad is omdat hij (eindelijk) opgesloten zit, omdat ze hem bij zijn lurven hadden voor jawel, puur racisme! Een beetje beleefd hé manneke voor het land waar u zomaar vrij mag lopen/werken/spuien/… . Een ex oplichter, dief, kortom, een boef van het ergste soort die we hier kunnen missen als tandpijn. Het is juist HIJ die alle moslims een slechte naam bezorgt, maar zijn mierenverstand is daar nog niet opgekomen. Een nu maar spartelen als een vis op het droge, want zijn proces komt eraan hé. Ach sukkelaar, als ge dan toch zo voor uw IS bent, en als je dan toch zo fier bent dat je een drijvende kracht bent dat uw misselijk makende mededenkenden hoofden gaan afsnijden in de Far East, wel, ik hoop voor u hetzelfde lot! We zullen in koor lachen met de fotos! Gegroet!

 16. Christel says:

  Nochtans brengt hij/zij de waarheid op een humoristische en ludieke manier!

 17. Christel says:

  De prozaïsche beschrijving van wat er volgens Belcacem allemaal in de Marrokaanse gevangenissen gebeurt, moeten hem toch al een voorsmaakje geven. Marokko vraagt nl al jàren naar zijn uitlevering wegens drugshandel. Waarom maakt de Belgische Staat daar eens eindelijk geen komaf mee? Dan zijn wij er meteen ook vanaf! Kan hij meteen ervaren hoe vriendelijk en menselijk zijn Landgenoten in Marokko zijn als gevangenisbewaarders!

 18. […] by Sharia4Belgium’s spokesman Fouad Belkacem. In a statement he recently published from prison, he states: “If I look back upon these days I think about the arrogance and the deep-rooted islamophobia of […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s