One comment on “Eulogy for a suicide bomber ~ a Nasheed by Jabhat an-Nusra

  1. Marleen says:

    Ketterij was mogelijk binnen de katholieke kerk omdat het een instituut betrof met een centraal gezag. Vandaar dat de islam geen ketterij gekend heeft.
    Ik vraag me af of het vandaag niet beter zou zijn, mocht islam ook een instituut zijn met een centraal gezag. Misschien, heel misschien kon dit geweld dan verstommen.
    Marleen Roef

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s